Välkommen till Ungdomshuset Boost

Ungdomshuset Boost finns till för att stöda ungdomar på deras väg till studier, arbete och sysselsättning. Boost är ett samverkanshus där flera olika myndigheter och organisationer finns representerade. Ungdomshuset Boost är dock som namnet säger i första hand ungdomarnas eget hus där de alltid skall känna att möjligheterna ligger öppna.

Kontakta oss på Boost

Ungdomslotsarna nås på följande sätt:

Josefine tel. 0457-34 34 323 eller e-post: [email protected]

Du kan även nå dem på Facebook på  Ungdomslots Josefine

eller klicka på länken:

https://ungresurs.ax/ungdomslotsarna/ 

Verksamhetsledare Thomas Mattsson nås på  tel. 0457-34 34 138

Information

Genom att samla olika myndigheter och organisationer under  samma tak kan vi ta tillvara den samlade åländska yrkeskompetensen samtidigt som vi resurseffektivt utvecklar nya samverkansformer och hittar större möjligheter att matcha rätt insatser utifrån varje ungdoms specifika behov. Målsättningen är givetvis att uppnå synergieffekter, dvs att slutresultatet sett till varje ungdom skall bli bättre än vad respektive organisation förmår göra på egen hand.

Målgruppen för verksamheten i Ungdomshuset Boost är definitivt ingen homogen grupp utan det är ungdomar med enskilda behov, olika förutsättningar och vitt skilda önskemål om vad de kan och vill arbeta med i framtiden. För ungdomen gäller principen om ”en dörr in” oavsett vilka behov ungdomen har eller hur dennes problembild ser ut.

I Ungdomshuset Boost finns det plats för alla som jobbar med ungdomar. En del verksamheter har sin fasta plats i Boost, andra finns till hands en viss dag i veckan eller månaden och en del kommer in för nätverks- och samverkansmöten.

Vanliga frågor

Vad är Ungdomshuset Boost?

Ungdomhuset Boost är en samlingsplats för myndigheter och organisationer som jobbar för och med ungdomar.